Termeni și Condiții

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

Bine ați venit pe site-ul web Retail Arena, operat de către Companie (așa cum o vom denumi mai jos, din punct de vedere legal, ca să știți despre cine este vorba). Accesarea acestui site sau utilizarea Serviciilor oferite de Companie implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor enumerate mai jos („Termenii”).

1.Introducere. Despre noi.

Retail Arena este un eveniment de tip conferință pe zona de retail, desfășurat în România, care reunește unele dintre cele mai importante personaje din acest domeniu în cadrul anumitor conferințe, workshop-uri și ateliere.

Retail Arena este un eveniment care se adreseaza atat marilor lanturi de retail, magazinelor online, cat si furnizorilor de servicii, specialisti in logistica si marketing, proprietarilor de spatii comerciale si producatorilor de FMCG, fiind destinat atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice care doresc înscrierea la eveniment.

Pentru ușurința parcurgerii acestui document, următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

Internetcorp” sau ” Vânzătorul

înseamnă Internetcorp SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Bucuresti, Str. Putul lui Zamfir nr. 28, Sector 1, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/8379/2005, cod unic de înregistrare RO17562895.

Produse

înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Platformei.

Client

înseamnă persoana fizică sau juridică ce accesează Platforma și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător.

Comanda

înseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Platformei prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Vânzător printr-un mijloc de comunicare la distanță.

Contract”

înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Vânzător şi Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Produse de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor şi produselor Vânzător. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

Politica de returnare”

Înseamnă condițiile și modalitățile prin care Clientul poate sau nu returna Produsele achiziționate de la Vânzator. Procedura de returnare este descrisă în prezentul document.

Platforma”

înseamnă aplicația web deținută de Vânzător având domeniul https://www.retailarena.ro și subdomeniile acestuia) și utilizând logo-uri ale Vânzătorului, prin intermediul căreia Vânzătorul prezintă Produsele oferite spre vânzare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Vânzător. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.

Specificații”

înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe ambalajul acestora și pe Platformă.

Tranzacție”

înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Vânzător, respectiv achiziţionării de către Client, a unuia sau mai multor Produse.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Vânzător şi fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi și trebuie citiți cu atenție.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în acord cu politica de afaceri stabilită în mod independent și unilateral de către Vânzător, vânzarea în mediul online (i.e., prin intermediul Platformei) a Produselor comercializate în mod obișnuit de Vânzător se face către consumatori persoane fizice sau către persoane juridice.

Vânzătorul recomandă lecturarea cu atenţie de către toți potenţialii Clienţi a prezentului document ce conține termenii și condițiile aplicable vânzării online a Produselor Vânzătorului.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confideţialitate aici: https://www.wall-street.ro/gdpr/prelucrarea-datelor-personale.html .

Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”.

Acești termeni şi condiții aplicabile vânzării online sunt disponibile Clientului pentru stocare şi reproducere.

2.Politica Platformei. Caracteristici principale ale vânzării online de către Vânzător

Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Vânzător unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Vânzătorul sau afiliații acestuia.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a Vânzătorul, există suspiciuni de fraudă din partea Clientului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Vânzătorului sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.

Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, Clientul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (e.g., telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Vânzătorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Vânzătorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.

Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Vânzătorul va informa prin e-mail sau telefonic Clientul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.

Vânzătorul poate publica pe Platformă informații despre Produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile sau indicate de către Vânzatăr.

Notificarea primită prin e-mail de către Client după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către Vânzător. Comanda se consideră acceptată de către Vânzător cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea, Produselor comandate de către Client, printr-una din modalitățile prevăzute în prezentul document: (a) livrare on-line sau fizică a biletelor achiziționate, (b) confirmare telefonică sau prin e-mail a înscrierii pe lista participanților etc.

Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Produse sau expirarea perioadei promoționale/a unei campanii desfășurate), Vânzătorul își rezervă dreptul să modifice tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, Vânzătorul va înştiinţa de îndată Clientul cu privire la modificarea intervenită iar Clientul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii. În cazul în care Clientul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Vânzător a oricăror sume încasate, ducă este cazul, cu excepția taxelor și comisioanelor aferente Tranzacției ce au fost suportate de Vânzător) și fără ca Vânzătorul să aibă vreo răspundere față de Client.

Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Client, în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind confirmarea participării la eveniment. Din Contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Client şi Vânzător cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic (inclusiv, dar fără a se limita la, orice înțelegere între Vânzător și Client cu privire la Produsele realizate de Vânzător conform specificațiilor Clientului).

Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Vânzătorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă sau prin altă metodă pusă la dispoziție Clientului.

Vânzătorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare online a Produselor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri.

3.Comenzile

Clientul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, în una din următoarele modalități, în funcție de alegerea de la momentul respectiv a Vânzătorului:

  1. cu sau fără înregistrarea prealabilă a unui cont prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături;

  2. telefonic sau prin e-mail, prin intrarea în contact cu una din persoanele responsabile cu vânzarea Produselor;

  3. prin completarea unui formular de înscriere pe site, urmând a fi contactat de către una din persoanele responsabile cu vânzarea Produselor.

Clientul poate, în funcție de gradul de dezvoltare ar Platformei de la momentul plasării Comenzii, înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Clientul poate gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale, garanții etc.

Comenzile pot fi plasate oricând dar vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 8-17. Orice Comandă plasată într-o zi de sâmbătă, duminică sau în orice zi declarată prin lege sărbătoare legală va fi procesată în ziua lucrătoare imediat următoare.

Vânzătorul își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Vânzătorului.

Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, completarea formularului de înregistrare sau trimiterea unei Comenzi prin intermediul poștei telefonice/electronice, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului adăugat în coșul de cumpărături, dar neachitat prin una din modalitățile prevăzute în acest document.

Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Client a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Vânzător astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Client cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii, oricare ar fi modalitatea de plasare a acestei Comenzi. O dată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care respectivul Produs există în stocul Vânzătorului cu specificațiile indicate de acesta pe Platformă.

Pentru acele Produse care vor fi realizate de Vânzător conform specificațiilor Clientului (ie. pachete personalizate), după recepționarea unei astfel de Comenzi de către Vânzătorul prin intermediul poștei telefonice/electronice sau al formularului de contact de pe Platformă, dacă acesta există, un reprezentant al Vânzătorului va contacta Clientul prin e-mail sau telefonic pentru a obține acordul ferm al acestuia cu privire la respectiva Comandă și pentru a-i comunica Clientului dacă există sau nu posibilitatea finalizării acelei Comenzi.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Clientul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

Prin crearea unui Cont, furnizarea datelor de contact prin telefon/e-mail/formular de contact sau, după caz, finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

Produsele cumpărate prin intermediul Platformei sunt nominale și nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. Vânzătorul își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea Produselor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Client, numărul fiind determinat în mod independent de către Vânzător.

În cazul în care este necesară și livrarea fizică a Produselor, Vânzătorul poate subcontracta un terț pentru a livra Produsele ce fac obiectul Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia din urmă. Vânzătorul va răspunde față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

Vânzătorul poate anula Comanda plasată de către Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Clientului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Vânzătorului față de Client, în următoarele cazuri:

  1. neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plății online;

  2. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;

  3. nefinalizarea Tranzacției ca urmare a neefectuării plății de către Client;

  4. datele furnizate de către Client cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;

  5. Vânzătorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Clientul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Vânzătorului sau afiliaților acestuia;

  6. oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

4.Prețuri. Facturare. Plată

Prețurile Produselor afișate pe Platformă sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Platformă în momentul finalizării unei Comenzi.

Vânzătorul va putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.

Pentru acele Produse pentru care Vânzătorul nu poate indica dinainte prețul și, după caz, toate costurile suplimentare de transport sau livrare (e.g.,pentru Produsele realizate conform specificațiilor Clientului, pe baza opțiunilor individuale și a deciziilor acestuia), Vânzătorul va va contacta prin e-mail Clientul în acest sens.

Vânzătorul va emite Clientului o factură pentru Produsele livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Vânzător – în cazul în care Clientul nu va furniza datele complete sau va furniza date incorecte, Tranzacția nu se va considera finalizată și Comanda va fi anulată de către Vânzator. În acest caz, Clientul va trebui să plaseze o nouă Comandă și să se supună condițiilor existente la momentul finalizării noi Comenzi.

Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute de Vânzător, fie în format material (pe suport de hârtie) la livrarea Produselor, fie în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Client în Contul său sau la adresa de e-mail specificată de către Client la plasarea Comenzii), în funcție de opțiunea exprimată de Clien și pusă la dispoziție de Vânzator.

Conform legislației în vigoare din România, pentru acele Comenzi pentru care Vânzătorul va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita plăți suplimentare.

În cazul plăților online, Vânzătorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Client în plus față de preţul Produsului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

5.Livrarea Produselor

În funcție de specificitatea produselor/serviciilor, livrarea Produselor se va putea face fie în format electronic, fie în format fizic, la o adresă comunicată de Client.

Livrarea Produselor se va face oriunde în România, în termenul maxim comunicat de Vânzător înainte de finalizarea unei Comenzi. Vânzătorul nu va răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile Vânzătorului sau din culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).

Vânzătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Vânzătorului care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

Livrarea Produselor se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care vor fi comunicate Clientului înainte de finalizarea Comenzii. Clientul va fi informat cu privire la modalitățile de livrare disponibile și va putea să aleagă una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.

În cazul în care cu ocazia livrării Produselor, Clientul nu este găsit la adresa indicată de acesta în Comanda acceptată de Vânzător, se va încerca livrarea încă o dată, după care Produsele vor fi returnate, Clientul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate.

6.Proprietate Intelectuală

Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Vânzător sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau după caz, a licenţiatorilor Vânzătorului. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.

Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 6.1 de mai sus. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Vânzător, orice informaţie comunicată Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Vânzător, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Vânzătorului. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.

7.Returnarea Produselor

Produsele (biletele) cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită. Numele de pe bilete (ie. lista participanților) va putea fi schimbat, fără perceperea unei taxe suplimentare, printr-o cerere plasată de Client către Vânzător prin intermediul Platformei, al formularului de contact de pe Platformă, e-mail sau telefonic. Cererea se consideră a fi procesată cu succes doar în momentul primirii confirmării de la Vânzător.

8.Publicitate

Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Vânzătorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii.

Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter.

Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Vânzător Clienților

Newsletterele Vânzătorului sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Vânzător.

Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Vânzător.

9.Răspundere

Vânzătorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Clientului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, Vânzătorul va răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.

Clientul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț.

Vânzătorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (e.g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).

Vânzătorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudiciu cauzat Clientului de către partenerii Vânzătorului (unități de cazare, parteneri prezenți la standurile de promovare din cadrul evenimentului, furnizori de servicii de tip catering, transportatori, livratori etc.), aceștia din urmă fiind singurii răspunzători față de Client, neputând fi atrasă răspunderea Vânzătorului.

10.Sesizări și reclamații

Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul achiziționat, Clientul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă. În cazul în care nu există o secțiune dedicată sesizărilor, Clientul poate urma procedura descrisă sau mai jos.

Clientul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă sau prin altă metodă pusă la dispoziție Clientului. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Vânzător în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

11.Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Clientul întelege şi acceptă să transmită Vânzătorului date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

12.Forța majoră

Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

13.Legea aplicabilă & soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române.

Vânzătorul și Clientul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

TICK BOX: Declar prin prezenta că accept acești Termeni şi Condiţii.

TICK BOX: Vreau să primesc oferte ocazionale ale Vânzătorului şi ale produselor şi serviciilor afiliaților acestuia.


 


 

Analiză interes legitim foto-video locație

Scopul

Societatea INTERNETCORP SRL(”Societatea” sau ”Compania”) utilizează materiale foto-video ca parte a activității sale de marketing (promovare) și vânzări. Acestea ar putea fi folosite pe suport fizic ( afiș, banner, etc) sau în mediul online, pe site-uri proprii sau ale partenerilor. Acestea poze și video-uri ar putea fi de asemenea oferite contra-cost și, acolo unde este posibil, se va încerca obținerea consimțământului pentru publicarea acestor materiale. În plus, Societatea realizează poze și video-uri la evenimente și la anumite momente în cursul desfășurării activității în cadrul locațiilor în care au loc prezentari/instalări ale produselor și/sau serviciilor acesteia. În aceste cazuri, Organizația se va baza pe interesul legitim pentru a prelucra aceste poze și video-uri, iar tu te aștepți în mod rezonabil la o asemenea prelucrare când ne vizitezi facilitățile.

Analiza interesului legitim

Interesul(ele) legitim(e)

test

răspuns

Cine beneficiază de pe urma prelucrării? În ce manieră?

Ambele părți beneficiem de pozele și video-urile efectuate în locație. Aceste materiale vor fi folosite pentru a afișa clienții care se bucură de facilitățile companiei. Societatea va putea publica aceste materiale pe site-urile și pe rețelele de socializare proprii. Prin utilizarea site-ului nostru și a unor plug-in-uri specifice pe care le activăm pe site, utilizatorii vor putea de asemenea să partajeze aceste informații pe propriile lor rețelele de socializare și site-uri. Acest lucru permite utilizatorilor să partajeze informații, poze și video-uri de la evenimente cu prietenii și colegii. Prin urmare, putem partaja pozele și video-urile cu persoane fizice, precum și cu organizatori de evenimentele care, la rândul lor, să le partajeze pe propriile lor rețele de socializare sau site-uri. În acest fel, prelucrarea profită ambelor părți.

Există și alte interese publice majore cu privire la prelucrare?

DA. În cazul în care imaginile sau video-urile surprinse evidențiază activități nelegale sau incidente de sănătate și securitate. Acestea ar putea fi atunci utilizate pentru depistarea infracțiunilor și le putem transmite către organele abilitate și către asiguratori pentru ca aceștia să poată legitima persoanele în cauză și astfel să le furnizăm probe clare despre orice incidente care au loc. Acest lucru va permite, de asemenea, obținerea unui feedback și implementarea unor măsuri care să permită o protecție sporită pentru persoanele fizice atât din punct de vedere al siguranței, cât și al sănătății.

Cât de importante sunt aceste beneficii?

Este foarte important pentru o societate să poată să surprinde momentele din locațiile sale prin intermediul pozelor și al video-urilor. În acest caz, vom folosi materialele pe site-urile noastre și pe rețelele de socializare pentru a promova brandurile noastre și pentru a ne arăta capacitățile de funcționare ca organizație.

Dacă nu facem acest lucru, interesele noastre comerciale vor fi afectate, inclusiv printr-o potențială scădere a cifrei de afaceri care rezultă în reducerea locurilor de muncă și chiar închiderea Companiei și va limita de asemenea posibilitatea persoanelor de a alege dacă să ne viziteze la un eveniment pe care îl promovăm sau nu (asta deoarece persoanele vor să vadă cum este atmosfera și cum au decurs alte evenimente pentru a decide dacă vor dori sau nu să vină la un eveniment).

Care ar fi impactul dacă nu am face această monitorizare?

După cum afirmam anterior, imposibilitatea efectuării acestor activități ne-ar afecta semnificativ interesul comercial, întrucât ne-am afla într-o dificultate vădită de a ne promova brandul și de a arăta persoanelor interesate serviciile pe care le putem oferi, ceea ce duce la o disproporție vădită și nenecesară.

Vom folosi datele colectate într-o manieră care să nu fie etică sau legală?

NU. Vom informa persoanele despre ceea ce facem, iar acestea se pot opune acestei activități prin a alege să nu apară în acele imagini sau video-uri. Le vom respecta alegerea și nu le vom prelucra datele în acest scop.

 

Testul de necesitate

întrebare

răspuns

Această prelucrare ne ajută la atingerea interesului?

DA. A putea prezenta oamenilor modalitatea în care se pot bucura de facilitățile oferite de serviciile și produsele noastre este extrem de imprtant pentru ca clienții să ne aleagă.

Utilizarea unor poze fade, sterile nu demonstrează utilizarea acestor produse așa cum ar fi folosite în mod normal de către clienți. Ar limita de asemenea posibilitate persoanelor de a partaja aceste imagini sau video-uri cu prietenii și/sau familia după ce au luat parte la un eveniment.

Este aceasta o metodă rezonabilă pentru a atinge interesul?

DA. Acolo unde este în mod rezonabil practic, vom folosi imagini clasice comerciale în materialele de promovare/marketing, realizate la comandă. Persoanele care apar în acest imagini vor furniza un acord separat de contractul standard. Atunci când este vorba de evenimente sau când actualizăm pozele de pe site-urile noastre și de pe rețelele de socialziare, vom putea folosi pozele și video-urile reale, de la evenimentele din locații. Când este rezonabil posibil, vom informa persoanele vizate despre aceasta pentru ca acestea să poată lua o decizie în cunoștință de cauză (informată).

Există o metodă mai puți